Kolejnym projektem realizowanym przez Fundację „Stuka dla Polski” wraz z partnerem –  PKP Cargo S.A będzie portal „Na torach Niepodległości – perły polskiego kolejnictwa”, ukazującego zarówno wkład kolejnictwa w odbudowę i rozwój kraju po odzyskaniu niepodległości, jak też najciekawsze przykłady konstrukcji parowozów, lokomotyw i wagonów. Piękno dawnej kolei jako elementu dziedzictwa narodowego zostanie, ukazane z wykorzystaniem zbiorów Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, utrzymywanego przez PKP CARGO, które jako mecenas zabytków kolejnictwa sprawuje stałą opiekę nad dziedzictwem kolejowym w Polsce