Rzeczpospolita Polska przez wieki znana była w całej Europie zarówno ze swej silnej tradycji, jak i wielokulturowości i tolerancji wobec pochodzenia. Mniejszości etniczne, kulturowe, niejednokrotnie orientalne, a wręcz egzotyczne, od stuleci wpisywały się w krajobraz Polski. Ta mieszanka kultur, wyznań i tradycji niezwykle wzbogacała historię, kulturę i gospodarkę naszego kraju. Nie wszyscy nasi Rodacy mają jednak świadomość, że wiele postaci polskiej nauki, literatury czy sztuki miały swoje częściowe lub całkowite korzenie wśród rodzin ormiańskich, włoskich, francuskich, ukraińskich, węgierskich, litewskich, żydowskich, czy niemieckich. Przykłady można mnożyć: rody królewskie Jagiellonów i Wazów, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Jan Matejko, Leopold Staff, gen. Władysław Anders, gen. Stanisław Maczek.  Album „Biało-Czerwoni” prezentować będzie portrety i fotografie Polaków wybitnych – zarówno osób znanych, jak i tych, żyjących w cieniu wielkich wydarzeń – Polaków o korzeniach nie tylko polskich, którzy swoją postawą zawsze potwierdzali, jak ważne w życiu każdego Polaka są polskie wartości i tradycje rodzinne oraz wspólna praca dla dobra naszej Ojczyzny.  Album, poza samymi portretami, wzbogacony będzie rodzinnymi wspomnieniami, informacjami na temat roli, jaką bohaterowie lub ich przodkowie odegrali w walce o lepsze jutro naszego kraju, anegdotami oraz wspomnieniu o zachowanej spuściźnie. Każda osoba i jej opowieść to kolejny mały rozdział księgi.  W albumie, który wydany będzie przez Fundację „Sztuka dla Polski” w języku polskim oraz języku angielskim, zaprezentowane zostaną portrety dwudziestu Polaków. Słowo wstępne zostanie przetłumaczone na sześć języków: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, chiński i hebrajski. Pozwoli to na skuteczne dotarcie zarówno do odbiorców w Polsce, jak i poza jej granice.