Celem działania Fundacji jest promocja sztuki w Polsce i zagranicą, wspieranie artystów i rozwoju środowisk twórczych związanych z kulturą i sztuką oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem fotografii i filmu. Swoje cele Fundacja realizuje m.in. poprzez wydawanie książek oraz albumów fotograficznych, organizowanie i finansowanie wystaw dzieł sztuk wizualnych, prowadzenie programów stypendialnych dla polskich fotografów lub filmowców, prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz studentów, współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami, a także poprzez współpracę z osobami posiadającymi autorytet w zakresie kultury, sztuki, nauki, polityki i życia gospodarczego. Pomysłodawcą, twórcą oraz założycielem Fundacji Sztuka dla Polski jest Piotr Gilarski, od niemalże 20 lat zawodowo związanym z fotografią i filmem. Fotografowanie to dla niego nie tylko praca, lecz również miejsce w życiu. Źródłem jego inspiracji są fotografowane osoby: ich osobowość, pasje i styl życia. Tak powstają fotografie Piotra, które odzwierciedlają związane z nimi emocje.